Een tussentijdse toets is vergelijkbaar met een echt examen en wordt afgenomen door het CBR. Het grote voordeel is dat je al een keer hebt meegemaakt hoe een examen in zijn werk gaat, dit scheelt veel zenuwen op het echte rijexamen. Een examinator van het CBR beoordeelt tijdens de tussentijdse toets hoe het met je rijvaardigheid is gesteld. Hij neemt alles onder de loep wat bij een echt examen ook getoetst wordt. Daarom is zelfreflectie ook een onderdeel van de tussentijdse toets. Je vult dus vooraf het formulier zelfreflectie in dat je meeneemt naar de toets. De toets duurt even lang als een echt examen en je instructeur rijdt mee. Na afloop van de toets kan je instructeur een adviesformulier voor je uitdraaien. Op het formulier heeft de examinator per onderdeel advies uitgebracht, je kunt aan de hand hiervan precies zien aan welke onderdelen je nog moet werken. Zorg dat je het adviesformulier bij je hebt als je op examen gaat. Dit is vooral belangrijk als je vrijstelling hebt gekregen voor het onderdeel bijzondere verrichtingen manoeuvres (auto). Daarnaast kan het adviesformulier de doorslag geven bij twijfel over de examenuitslag. De toets is een kans bij uitstek om alvast te wennen aan de examensituatie. Nervositeit wordt met de toets bij veel kandidaten weggenomen. Tijdens de toets kun je vrijstelling verdienen voor het onderdeel bijzondere manoeuvres op het eerstvolgende auto-examen. Groot voordeel dat je een korter rijexamen aflegd waardoor je je slaagkans sterk vergroot.